Apostolstwo słowa

Apostolstwo słowa

Nasz charyzmat szerzymy również przez przybliżanie nauczania Kościoła katolickiego o rzeczach ostatecznych oraz wskazywanie na bogactwo form wspomagania dusz czyśćcowych. Służą temu wyjazdy sióstr na niedziele apostolskie do parafii oraz na katechezy do szkół. Inną formą docierania do ludzi są różne publikacje opracowane przez siostry wspomożycielki:

– kwartalnik Do Domu Ojca – wydawany przez Centrum APDC

– Aby mieli życie wieczne. Modlitwy za zmarłych;

– Czyściec w życiu ziemskim;

– Gdy łzy stają się chlebem. Śmierć, pogrzeb, żałoba;

– Jak pomagać duszom czyśćcowym? Modlitwa (nakład wyczerpany);

– Jak pomagać zmarłym cierpiącym w czyśćcu? Post i jałmużna (nakład wyczerpany);

– Katolicka nauka o czyśćcu i formy niesienia pomocy zmarłym (nakład wyczerpany);

– Nowenna za zmarłych cierpiących w czyśćcu;

– Odpusty. Odkryć skarb na nowo;

– O mój Jezu! Miłosierdzia! Koronki za konających i zmarłych. Nowenna za zmarłych ze świętymi;

– Okaż im, Panie, miłosierdzie swoje. Modlitewnik;

– Różaniec za zmarłych cierpiących w czyśćcu;

– Światłość wiekuista niechaj im świeci. Modlitewne czuwanie przy zmarłym (nakład wyczerpany);

– W kręgu wieczności. Śmierć, sąd Boży, niebo, piekło, czyściec;

– W służbie zmarłym cierpiącym w czyśćcu,

– Z pomocą cierpiącym w czyśćcu. Nowenna z bł. Honoratem Koźmińskim

 

 

Można je zakupić w Centrum APDC; tel. +48/600 831 552 lub e-mail: adpc@wp.pl