Apostolstwo Pomocy – APDC

APDC

Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym jest zorganizowaną formą apostolstwa Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych. Powstało jako odpowiedź na liczne prośby kierowane do Zgromadzenia ze strony osób świeckich, zainteresowanych współpracą w zakresie naszego charyzmatu. Zgromadzenie rozeznało tę sytuację jako nowy znak czasu i nowe wezwanie apostolskie.

W odpowiedzi na nie, w 1983 roku, powzięło decyzję o rozpoczęciu tej nowej apostolskiej działalności, która dwa lata później (w 1985 r.) nazwano: Apostolskie Dzieło Pomocy dla Czyśćca.

Działalność ta znalazła następnie odzwierciedlenie w Konstytucjach Zgromadzenia, które w 1988 roku zostały zatwierdzone przez Stolicę Apostolską, i stanowią prawną podstawę jego istnienia. Tym samym APDC, tak samo jak Zgromadzenie, istnieje i działa w Kościele. Również w większości diecezji, w których istnieją grupy parafialne, APDC uzyskało już od biskupów ordynariuszy zatwierdzenie jego zasad funkcjonowania. W tych zaś diecezjach, w których grupy są liczniejsze, są także mianowani przez biskupów ordynariuszy diecezjalni opiekunowie Apostolstwa. Odpowiednie informacje są zamieszczone w wykazie grup parafialnych.

Pierwsi członkowie włączyli się formalnie do Dzieła w 1985 r. Decyzją władz Zgromadzenia, w 2010 r., Dzieło otrzymało nową nazwę: Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym (APDC). W ten sposób został bardziej uwzględniony jego charakter personalny.

Więcej wiadomości o Apostolstwie i zadaniach członków oraz możliwości włączenia się do APDC można znaleźć na stronie apdc.wspomozycielki.pl.

 

Formularz zgłoszenia do APDC znajduje się na stronie: apdc.wspomozycielki.pl/zgloszenie/.

 

Kontakt:
APDC
przy Zgromadzeniu Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych
ul. Oleńki 9, 42-226 Częstochowa
e-mail: adpc@wp.pl
tel. kom.: 600 831 552