Admin AC

Listopad 3, 2014
42n-1

Odpusty – wielki dar dla zmarłych

Znowu przeżywamy listopad, a więc wzrasta zainteresowanie odpustami, które możemy ofiarować duszom czyśćcowym. W kościołach parafialnych słyszymy przypomnienie o tej cennej formie pomocy zmarłym...
Wrzesień 23, 2014
ks_Witold-1

Goście z Białorusi

Wczoraj nasza wspólnota w Sulejówku mogła ucieszyć się odwiedzinami ks. Witolda Łozowskiego oraz jego przyjaciół: Swietłany i Igora.
Wrzesień 23, 2014
42n-1

Rekolekcje dla APDC

Serdecznie zapraszamy na rekolekcje dla Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym. Zaproszenie dotyczy przede wszystkim członków APDC, ale mogą z niego skorzystać także inne osoby zainteresowane tematem życia wiecznego.
Sierpień 24, 2014
42n-1

Niespodziewana wizyta

W dniach 19-21 sierpnia w naszej kaplicy w Centrum APDC Msze św. sprawował ks. Paweł Samborski z diec. Rzeszowskiej.