Admin AC

Marzec 6, 2014
42n-1

Wielki Post – grzech i przebaczenie

Grzech dotyka i rani każdego z nas, i gdy stajemy na progu Wielkiego Postu, właśnie jako grzesznicy, liczymy na Boże miłosierdzie, ale Bóg je nam okaże tylko wówczas, gdy zechcemy je przyjąć...
Styczeń 22, 2014
42n-1

„Słopniczanie” w Sulejówku

Nasza wspólnota gościła 19 stycznia w Domu Generalnym zespół góralski ze Słopnic.
Styczeń 22, 2014
42n-1

Nasze Matki

Cierpiących na ziemi i w czyśćcu jest moc. Nieść pomoc cierpiącym, to światło nieść w noc. I Stwórca wskazuje i Zbawca wzór dał. I wzywa, by człowiek pomagać chciał.
Grudzień 27, 2013
42n-1

Rekolekcje sylwestrowe

Od jutra, czyli od 28 grudnia do 1 stycznia 2014, młodzież zgromadzona na rekolekcjach w naszym domu w Sulejówku będzie zgłębiać zagadnienie przyjaźni.