Admin AC

Styczeń 22, 2014
42n-1

Nasze Matki

Cierpiących na ziemi i w czyśćcu jest moc. Nieść pomoc cierpiącym, to światło nieść w noc. I Stwórca wskazuje i Zbawca wzór dał. I wzywa, by człowiek pomagać chciał.
Grudzień 27, 2013
42n-1

Rekolekcje sylwestrowe

Od jutra, czyli od 28 grudnia do 1 stycznia 2014, młodzież zgromadzona na rekolekcjach w naszym domu w Sulejówku będzie zgłębiać zagadnienie przyjaźni.
Listopad 30, 2013
42n-1

Nadeszła godzina powstania ze snu…

Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła! (por. Rz 13, 11-12)
Listopad 30, 2013
42n-1

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie…

Dzisiaj, w ostatni dzień listopada, o godz. 14.15 zakończyła swoje ziemskie życie Janina Złotkowska - mama s. Ireny i s. Marianny Złotkowskich Przełożonej Generalnej oraz Ekonomki Generalnej naszego Zgromadzenia.