Admin AC

Marzec 27, 2012
uniwers

Nowa Przełożona Generalna Zgromadzenia

W dniu 25 marca 2012 roku w Sulejówku, w czasie sesji wyborczej XVII Kapituły Generalnej Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, dokonano wyboru nowej Przełożonej Generalnej i Rady Generalnej.
Marzec 27, 2012
uniwers

Druga sesja XVII Kapituły Generalnej

Kapituła została rozdzielona na dwie sesje: sprawozdawczo-wyborczą i sesję spraw. Sesja wyborcza już za nami.
Marzec 10, 2012
uniwers

Rekolekcje dla sióstr

W Sulejówku, w Domu Generalnym Zgromadzenia, odbędą się w dniach 16-23 marca 2012 roku rekolekcje dla sióstr wspomożycielek.
Marzec 10, 2012
uniwers

XVII Kapituła Generalna 2012

Po rekolekcjach sióstr w dniach 24-25 marca 2012 r. w Sulejówku odbędzie się sesja sprawozdawczo-wyborcza Kapituły Generalnej Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek.