Admin AC

Styczeń 23, 2011
uniwers

Serdeczna prośba o modlitwę

W sobotę zmarł nagle tato Agnieszki z Terespola należącej od kilku lat do Młodzieżowego Dzieła.
Styczeń 22, 2011
uniwers

Nasze Matki

22 i 23 stycznia to w naszym Zgromadzeniu dni poświęcone pamięci pierwszych Sióstr Wspomożycielek: Matki Wandy Olędzkiej współzałożycielki oraz Matki Natalii Nitosławskiej pierwszej przełożonej generalnej.
Styczeń 22, 2011
uniwers

Weryfikacja przynależności do MDPC

Młodzieżowe Dzieło Pomocy dla Czyśćca weszło już w 12 rok swojego istnienia. Wiele osób, które zadeklarowały przed laty swoje członkowstwo zdążyło już mocno wydorośleć...
Styczeń 12, 2011
uniwers

Biuletyn informacyjny MDPC

Nastał już Nowy Rok i razem z nim zostały wprowadzone pewne nowości w Apostolskim i Młodzieżowym Dziele Pomocy dla Czyśćca.