Admin AC

Listopad 29, 2007
uniwers

Kapituła

W dniach 23-24 listopada br. w Sulejówku siostry wspomozycielki zebrały się na Kapitule Generalnej Nadzwyczajnej w celu rozeznania woli Bożej odnośnie odrodzenia drugiego członu Zgromadzenia czyli zjednoczonych sióstr wspomożycielek.