Czystość

Czystość – całe serce dla Boga

Czystość jest przede wszystkim zdolnością miłowania Boga i człowieka, bo jej źródło znajduje się w mym sercu Boga. Można zatem powiedzieć, że czystość rodzi się z samej Miłości. Miłość jest darem i to dlatego czysty jest ten, kto przezwyciężając egoistyczne zapatrzenie w samego siebie, potrafi stawać się bezinteresownym darem dla innych, służyć innym i zabiegać o ich dobro.

Trzeba jednak zaznaczyć, że współczesne rozumienie czystości dość daleko odbiega od tego, które zostało przedstawione powyżej. Czystość jest raczej postrzegana jako wartość negatywna, przestarzała i śmieszna, a niekiedy jako coś, co jest sprzeczne z naturą człowieka.

Zastanawiające jest jednak to, że, gdy jedni z czystości sobie kpią, a inni szukają naukowych kontrargumentów, tysiące młodych dziewcząt i chłopców na całym świecie rezygnują z wszelkich dobrodziejstw życia małżeńskiego, składając ślub czystości. Czyżby byli aż takimi ignorantami? Czyżby nie zależało im na zdrowiu i własnym rozwoju? Czyżby byli aż tak nierozsądni, żeby sprzeciwiać się naturze?…

A może po prostu nie dali sobie wmówić, że miłość to przede wszystkim seks i cielesna przyjemność? Może zatęsknili za czymś więcej niż to, co można mieć na wyciągnięcie ręki? Może odkryli najgłębszy wymiar miłości, w którym nie ciała się jednoczą w miłosnym zespoleniu, ale serce ludzkie lgnie do Bożego serca?

„Istota życia zakonnego leży w tym, że człowiek wchodzi z Bogiem we wspólnotę życia i miłości” – napisał bł. R. Mayer. Zatem motywem czystości ślubowanej jest wybór miłości, a nie jakaś ucieczka „w inność” czy „w nadzwyczajność”. Nie jest to także przejaw pogardy dla życia małżeńskiego, ale ukonkretnienie odpowiedzi na Chrystusowe zaproszenie do wyłącznego poświęcenia się Jemu samemu. Z tego właśnie powodu wciąż tak wielu młodych ludzi podejmuje życie zakonne. Ich włączanie się do grona umiłowanych uczniów Chrystusa Pana, daje światu jasne świadectwo, że Bóg jest, że dla Niego można zrezygnować z innych dóbr, że można Go pokochać całym sercem i że taka miłość człowieka uszczęśliwia.