Dla kandydatek

Warunki przyjęcia do Zgromadzenia

Warunkami przyjęcia do Zgromadzenia są:

 • szczere pragnienie służenia Bogu w życiu zakonnym (powołanie)
 • predyspozycje do życia we wspólnocie
 • odpowiednie zdrowie psychiczne i fizyczne
 • wiek 16 – 35 lat.

Do życia zakonnego przyjmuje Przełożona Generalna – najważniejsza siostra w Zgromadzeniu – nazywana tak całkiem zwyczajnie Matką.

Kandydatka, która pragnie wstąpić do nas, najpierw przyjeżdża do Sulejówka, żeby spotkać się z Matką – porozmawiać i wspólnie ustalić czas, czyli termin przyjazdu do postulatu.

Dokumenty wymagane od kandydatek:

 • podanie o przyjęcie
 • 3 fotografie
 • życiorys
 • świadectwo chrztu i bierzmowania
 • opinia od księdza proboszcza
 • odpis ostatniego świadectwa szkolnego (xero)
 • świadectwo zdrowia
 • inne dokumenty, jeżeli Przełożona Generalna uzna za potrzebne.