Formacja

Etapy formacji

Postulat (obecnie w Nowym Mieście nad Pilicą). Jest to czas pogłębiania wiary oraz weryfikacji swego powołania. Może on trwać od 6 miesięcy do dwóch lat, ale zazwyczaj w naszym Zgromadzeniu trwa 1 rok.

Nowicjat (w Sulejówku k. Warszawy) – to okres przyswajania sobie duchowości i charyzmatu Wspomożycielek, wdrażanie się w życie modlitwy oraz życie we wspólnocie. Dwuletni nowicjat kończy się złożeniem ślubów czasowych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

Juniorat (w różnych wspólnotach Zgromadzenia), to dalsze, trwające pięć lat, wgłębianie się w rzeczywistość życia zakonnego przez modlitwę, dokształcanie (również studia czy szkołę średnią), zaangażowanie w prace apostolskie.

Śluby wieczyste, które siostra składa na ręce Przełożonej Generalnej w czasie uroczystej Eucharystii są uwieńczeniem czasu formacji podstawowej.

Formatorki

Formacja odbywa się pod opieką i kierownictwem sióstr odpowiedzialnych za poszczególne etapy formacyjne – czyli tak zwanych sióstr mistrzyń. Na czym polega ich posługa? Pełnią rolę pierwszych duchowych przewodników w podążaniu kandydatek drogą, wiodącą do jak najpełniejszego poznania Boga, a w świetle Jego łaski również i poznania samych siebie.

Najwyraźniej rola mistrzyń uwidacznia się w perspektywie misji „przyjaciela oblubieńca”. Określenie to pojawia się także na kartach Ewangelii – tak siebie nazywa Jan Chrzciciel – a zaczerpnięte jest z tradycji narodu izraelskiego. Co ono oznacza? Według zwyczajów weselnych w Izraelu, jest to osoba, której powierzano zorganizowanie spotkania zaślubinowego i pośredniczenie pomiędzy przyszłymi małżonkami, aż do momentu samych zaślubin.

Tak też wygląda posłannictwo sióstr mistrzyń. W sercach dziewcząt, które zostały wybrane przez Pana, trzeba oczyścić drogę; wyrównać pagórki życiowych doświadczeń; wyprostować kręte ścieżki przyzwyczajeń; nauczyć rozpoznawania i słuchania głosu Oblubieńca; rozsmakować w samotności, ciszy i modlitwie; przygotować do wielkodusznego podejmowania trudów życia wspólnotowego oraz do służby cierpiącym na ziemi i w czyśćcu.

To tylko niektóre aspekty formacji. Nie trzeba jednak ich wszystkich wymieniać, aby zorientować się jak jest odpowiedzialna, a przy tym i piękna, posługa sióstr, wspierających dziewczęta w przygotowaniu godowej szaty serca.