Goście z Białorusi

42n-1
Rekolekcje dla APDC
Wrzesień 23, 2014
42n-1
Odpusty – wielki dar dla zmarłych
Listopad 3, 2014
Zobacz wszystkie

Goście z Białorusi

ks_Witold-1

Ksiądz Witold Łozowicki jest proboszczem parafii pw. Matki Bożej Rózańcowej w Raduniu w diecezji grodzieńskiej, przy której istnieje jedna z wielu grup Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym na Grodzieńszczyźnie. W ubiegłym roku parafia świętowała 80 lecie budowy i konsekracji kościoła, a w czerwcu br. 30 lecie kapłaństwa swojego proboszcza. Dwa miesiące temu Przełożona Generalna naszego Zgromadzenia oraz odpowiedzialna za APDC gościły w Raduniu w ramach odwiedzin grup APDC na Białorusi.

Serdecznie dziękujemy Księdzu Witoldowi, że będąc w Polsce ze swoimi przyjaciółmi, znalazł czas na przyjazd do naszej wspólnoty.