Towarzyszenie w żałobie

Towarzyszenie w żałobie

freskZgodnie z charyzmatem i zadaniami apostolskimi podejmowanymi przez Zgromadzenie pragniemy otoczyć troską osoby cierpiące po stracie swoich najbliższych, dając im możliwość przyjazdu do naszej wspólnoty zakonnej, uczestniczenia w rekolekcjach, uzyskania wsparcia w przeżywaniu czasu żałoby.

Zgromadzenie nie prowadzi spotkań terapeutycznych lecz modlitewne. Chodzi w nich o to, aby człowiekowi dotkniętemu cierpieniem rozstania pomóc na nowo odnaleźć się w tym trudnym doświadczeniu w relacji z Bogiem i aby na płaszczyźnie wiary odkrył także sens doznanej starty.

W czasie (indywidualnych czy grupowych) modlitewnych spotkań staramy się także ukierunkowywać przeżywających żałobę na formy okazywania miłości i pamięci wobec zmarłych, którzy przecież tylko materialnie od nas odeszli – w Chrystusie zaś żyją nadal i na tę miłość z naszej strony bardzo oczekują.

Terminy są uzgadniane według potrzeb i możliwości osób zgłaszających się do nas z prośbą o pomoc w przeżywaniu żałoby.

Kontakt i zgłoszenia:
s. Anna
tel. kom.: 600 831 552
e-mail: adpc@wp.pl