W kręgu wieczności – wznowienie książki

IMG_20210619_161451
Rekolekcje Sióstr
Lipiec 7, 2021
background-2138132_1920
Odpusty listopadowe – Dekret 2021
Październik 30, 2021
Zobacz wszystkie

W kręgu wieczności – wznowienie książki

W kręgu

Tytuł: W kręgu wieczności. Śmierć, sąd Boży, niebo, piekło, czyściec.
Autor: s. Anna Czajkowska WDC, s. Irena Złotkowska WDC
Wydawnictwo: Edycja Św. Pawła
Wydanie drugie 2021 r.
Format: 115x165mm
Stron: 88
Książkę można nabyć w Centrum APDC (tel. +48 600 831 552; e-mail:adpc@wp.pl) oraz w księgarniach katolickich.

O rzeczach ostatecznych naucza jeden z działów teologii katolickiej zwany eschatologią. Nazwa pochodzi od słowa <em>eschatos</em>, które oznacza ’ostateczny’. Niniejsze opracowanie, oparte na Piśmie Świętym, Katechizmie Kościoła Katolickiego oraz pismach i doświadczeniach świętych mistyków chrześcijańskich, zostało przygotowane przede wszystkim w celu przybliżenia Czytelnikom w sposób jak najbardziej przystępny zagadnień dotyczących śmierci, sądu Bożego, nieba, piekła oraz czyśćca.

W naszym myśleniu o rzeczach ostatecznych jest jeszcze dużo przesądów i uprzedzeń, co wcale nie pomaga w budowaniu prawdziwie przyjacielskiej relacji z Bogiem i ze zmarłymi cierpiącymi w czyśćcu. Często boimy się śmierci i tego, co po niej nastąpi, boimy się Boga, gdyż za mało Go znamy i nie mamy wystarczającej wiedzy odnośnie do przekazu wiary w zakresie eschatologii chrześcijańskiej.

Zasłyszane i powtarzane historie o straszliwych karach Bożych, zsyłanych za jakieś drobne uchybienia ludzkie, o duchach zmarłych straszących na cmentarzach i w domach, o przerażających mękach czyśćcowych odstręczają wiernych od „takiego” Pana Boga i Kościoła. Dlatego trzeba mieć właściwe rozeznanie w tym trudnym, ale jakże istotnym dla naszego życia religijnego temacie, aby móc w swoich środowiskach dzielić się chrześcijańską nadzieją o życiu wiecznym i nieść słowo pociechy tym, którzy doświadczają bólu albo lęku związanego ze śmiercią kogoś bliskiego.