Książka o Wandzie Olędzkiej WDC udostępniona

13
Ofiary pandemii – nie z tego świata…
Marzec 19, 2020
mozart nuty
Pielgrzymka na Jasną Górę 2020
Maj 27, 2020
Zobacz wszystkie

Książka o Wandzie Olędzkiej WDC udostępniona

Wanda

Publikacja, którą zamieszczamy w naszej Czytelni (Opracowania) została opracowana na podstawie materiałów, znajdujących się w Archiwum Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych w Domu Generalnym w Sulejówku, zebranych głownie przez s. Ewę Sosnowską WDC oraz p. Marię Binda członkinię Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym. Zbiory zostały znacznie poszerzone i dopełnione w ostatnim etapie pracy nad publikacją materiałami udostępnionymi przez krakowski klasztor sióstr wizytek, w którym Olędzka się wychowywała oraz archiwa zgromadzeń założonych przez bł. Honorata Koźmińskiego.

Książka została wydana w 2012 roku, a następnie wznowiona w roku 2013, głównie z myślą o tym, aby przybliżyć postać Wandy Olędzkiej jej duchowym córkom, czyli siostrom wspomożycielkom dusz czyśćcowych. Trzecie wydanie zostało przygotowane w roku 2017 – w roku dziękczynienia za dar bł. Honorata Koźmińskiego założyciela licznych zgromadzeń zakonnych, m.in. Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, z okazji obchodów setnej rocznicy jego śmierci. Jest ono skierowane do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych ruchem honorackim oraz różnorodnymi aspektami życia społeczno-religijnego w Polsce na przełomie XIX i XX wieku.