Z Maryją, opróżnijmy czyściec!

święto 2
Święto Miłosierdzia – Jezusowe obietnice
Kwiecień 20, 2022
jubileusz czwórki 1
Jubileusze naszych Sióstr
Lipiec 19, 2022
Zobacz wszystkie

Z Maryją, opróżnijmy czyściec!

Czuwanie 2022_2

11/12 VI 2022 – JASNA GÓRA – Z MARYJĄ, OPRÓŻNIJMY CZYŚCIEC!

V PIELGRZYMKA Z CZUWANIEM NOCNYM SIÓSTR WSPOMOŻYCIELEK i APOSTOLSTWA

Zgłoszenia grup i uczestników indywidualnych:

Centrum APDC: mail: adpc@wp.pl; tel.: +48 600 831 552

Rejestracja uczestników pielgrzymki 11 czerwca 2022 r. w godzinach 11.00-14.30
w dwóch oznakowanych logo APDC punktach ustawionych przy Domu Pielgrzyma.

Noclegi w Częstochowie przed lub po czuwaniu, wszyscy rezerwują sobie we własnym zakresie. Wyżywienie we własnym zakresie.

Już można zgłaszać do Centrum APDC uczestnictwo grup i osób indywidualnych.

 

AKTUALNY PROGRAM PIELGRZYMKI I CZUWANIA:

Zmiany w programie uwzględniają uczestników nocnego czuwania wiernych Archidiecezji Częstochowskiej, które od wielu lat odbywa się na Jasnej Górze cyklicznie w stałym terminie – 11 dnia każdego miesiąca roku. W bieżącym roku ta data zbiegła się z drugą sobotą miesiąca czerwca, w którą co roku do Matki Bożej pielgrzymuje Apostolstwo i wraz z Siostrami Wspomożycielkami modli się za dusze czyśćcowe w czasie nocnego czuwania. Stąd Msza św.  będzie celebrowana o północy przez ks. biskupa Andrzeja Przybylskiego, kapłanów Archidiecezji Częstochowskiej oraz kapłanów przybyłych z parafialnymi grupami Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym z wielu polskich parafii.

 

I CZĘŚĆ – BAZYLIKA

15.00 – przywitanie pielgrzymów, Koronka do Bożego Miłosierdzia

15.30 – referat – s. Irena Złotkowska Przełożona Generalna WDC

„40 lat działalności Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym jako duchowej rodziny Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych”

16.00 – uwielbienie Boga – pieśni chwały

16.30 – konferencja I – o. Grzegorz Filipiuk OFMCap

17.15 – Msza św. dziękczynna za 40 lat działalności APDC,

przewodniczy JE Ks. Biskup Stanisław Salaterski,

biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej

– przed błogosławieństwem zawierzenie APDC Matce Bożej

18.30 – przerwa na posiłek (we własnym zakresie)

 

II CZĘŚĆ – KAPLICA CUDOWNEGO OBRAZU

20.00 – Akatyst (dla chętnych)

21.00 – Apel Jasnogórski – z transmisją do Bazyliki

– słowo na Apelu ks. Bp Stanisław Salaterski

21.40 – Nabożeństwo za zmarłych „De profundis”

22.20 – konferencja II – o. Grzegorz Filipiuk OFMCap

23.00 – Różaniec (jedna część)

00.00 – Msza św. z uroczystości Najświętszej Trójcy

– przewodniczenie i homilia – JE Ks. Bp Andrzej Przybylski

biskup pomocniczy diec. częstochowskiej

01.15 – wystawienie Najświętszego Sakramentu

– uwielbienie Boga – pieśni chwały

01.45 –  Koronka do Serca Maryi – śpiewana

02.15 – adoracja prowadzona

03.00 – Błogosławieństwo Najśw. Sakramentem

Zasłonięcie Cudownego Obrazu. Zakończenie czuwania.