Młodzieżowe Dzieło – MDPC

Czym jest?

Młodzieżowe Dzieło Pomocy dla Czyśćca to działająca przy Zgromadzeniu Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych katolicka grupa modlitewna przeznaczona dla młodzieży żeńskiej i męskiej, pragnącej nieść pomoc duszom czyśćcowym oraz poznawać i zgłębiać naukę Kościoła katolickiego na temat życia wiecznego i rzeczy ostatecznych człowieka, a więc śmierci, sądu, życia po śmierci: nieba, czyśćca i piekła.

Młodzi ludzie zrzeszeni w MDPC stanowią grono Przyjaciół Boga, Kościoła, zmarłych cierpiących w czyśćcu i naszego Zgromadzenia. Te cztery płaszczyzny relacji sa zarazem wyznacznikiem zadań podejmowanych przez osoby należące do Dzieła, które prowadzą do wzajemnej wymiany dóbr duchowych.

Kontakt:
s. Anna Pękowska WDC
tel. kom.: 698 230 430
e-mail: mdpcanna@wp.pl