Modlitwa z mocą

franc7
Ojciec naszej duchowości
Październik 1, 2009
uniwers
25-27.09.2009 – formacja ciągła Sióstr
Październik 1, 2009
Zobacz wszystkie

Modlitwa z mocą

uniwers

Dla tych wiernych, którzy odkryli piękno i moc modlitwy różańcowej, miesiąc październik jest tylko okazją do wspólnotowego i może nieco bardziej uroczystego celebrowania tego nabożeństwa. Nie trzeba ich przekonywać, żeby sięgnęli po różaniec, bo robią to każdego dnia w ciągu roku, a nie tylko przez jejden miesiąc, wiedząc, że tą Maryjną modlitwą mogą wyprosić u Pana Boga nie tylko wiele łask dla siebie samych i dla swoich bliskich, ale i nawrócenie dla zatwardziałych grzeszników oraz wymodlić niebo dla zmarłych cierpiących w czyśćcu.

Jednak dla wielu osób ta prosta modlitwa okazuje się jedną z najtrudniejszych praktyk religijnych. Nie wnikając w przyczyny, trzeba zaznaczyć, że – jak w każdej innej modlitwie – najpierw liczy się nasza decyzja trwania w Bożej obecności. Ważne, żeby nie czekać na jakieś nadzwyczajne poruszenie w sercu, które pomoże mi wziąć do ręki różaniec. Po prostu trzeba go wziąć i odmawiać poszczególne dzięsiątki Zdrowaś Maryjo… Prośmy przy tym Jezusa o dar umiłowania Jego Matki, bo im głębszą będziemy mieć relację do Matki Bożej, tym bliższą sercu i cenniejszą w naszym życiu stanie się również modlitwa różańcowa.

Każdego dnia za modlitwę różańcową odmawianą indywidualnie lub we wspólnocie wierzących w kościele lub w kaplicy, w których znajduje się Najświętszy Sakrament albo w domu w rodzinie, można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (spowiedź, komunia sakramentalna, modlitwa w intencjach papieskich, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu – nawet lekkiego).

Odpusty można ofiarowywać za siebie lub za zmarłych cierpiących w czyśćcu.