Nowe odpusty – na Rok Świętego Józefa

woman taking a breath in front of a spectacular view
131 lat istnienia Zgromadzenia oraz czuwanie nocne za zmarłych
Listopad 10, 2020
rose-4925102_1920-2-ŻAŁOBA
Rekolekcje o żałobie – online
Luty 18, 2021
Zobacz wszystkie

Nowe odpusty – na Rok Świętego Józefa

clouds-4912519_1920-3-FB

Według Dekretu Penitencjarii Apostolskiej z 8 XII 2020 r.

W 150 rocznicę ogłoszenia św. Józefa Patronem Kościoła Powszechnego – 8 grudnia 2020 roku – papież Franciszek opublikował List apostolski Patris corde.

Celem utrwalenia ufności całego Kościoła w szczególny patronat Opiekuna Jezusa, Jego Świątobliwość Papież Franciszek postanowił, że od dnia 8 grudnia 2020 roku do dnia 8 grudnia 2021, będzie obchodzony specjalny Rok Świętego Józefa, w którym wszyscy wierni będą mogli na jego wzór wzmacniać codziennie własne życie wiary, w pełni realizując wolę Bożą.

A zatem niech wszyscy wierni, poprzez modlitwy i dobre czyny, z pomocą Świętego Józefa, Opiekuna Świętej Rodziny z Nazaretu, starają się uzyskać pociechę i ulgę w ciężkich ludzkich utrapieniach, które dręczą współczesny świat. (…)

Aby wypełnić ten upragniony cel, najwyższą pomocą będzie dar Świętych Odpustów, które Penitencjaria Apostolska chętnie rozszerza na Rok Świętego Józefa poprzez niniejszy Dekret, wydany zgodnie z wolą Jego Świątobliwości Papieża Franciszka.

Udziela się Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego) wiernym, którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu (czyli będąc wolni od przywiązań do jakiegokolwiek grzechu – również powszedniego), uczestniczyć będą w Roku Świętego Józefa w okolicznościach i na sposoby określone przez tę Penitencjarię Apostolską.

Udziela się zatem odpustu zupełnego wszystkim,

– którzy przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie.

– którzy na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy

– którzy odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi

– każdemu, kto powierzać będzie codziennie swoją działalność opiece Świętego Józefa, a także każdemu wiernemu, wzywającemu Rzemieślnika z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna

– którzy odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa (w tradycji łacińskiej) lub Akatyst do Świętego Józefa, w całości lub przynajmniej w odpowiedniej części (w tradycji bizantyjskiej), lub też jakąś inną modlitwę do Świętego Józefa, przypisaną jako własna w różnych tradycjach liturgicznych, w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju

– którzy odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć Świętego Józefa, np. „Do Ciebie, Święty Józefie”,

  • szczególnie w dniach 19 marca i 1 maja,
  • w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa (czyli 27 XII 2020),
  • w Niedzielę Świętego Józefa (w tradycji bizantyjskiej),
  • 19 dnia każdego miesiąca
  • w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego w tradycji łacińskiej

Ponadto:

W obecnej sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, rozszerza się dar odpustu zupełnego w sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia.