O nas

Jesteśmy jedynym w Polsce, a drugim w Europie żeńskim zgromadzeniem zakonnym, którego głównym celem jest niesienie pomocy duszom czyśćcowym. Nasz charyzmat realizujemy na drodze życia konsekrowanego od 1889 roku.

„Od czasu istnienia zgromadzenia już nie ma dusz niemających szczególnego ratunku. Zadaniem Wspomożycielek jest ratowanie dusz zmarłych”. (bł. Honorat Koźmiński, Ustawy Zgromadzenia)

Czynimy to ofiarując Panu Bogu w intencji zmarłych całe nasze życie: śluby zakonne, modlitwy, prace apostolskie, publikacje o tematyce eschatologicznej, trudy i radości życia we wspólnocie życia konsekrowanego, uczynki miłosierdzia, wyrzeczenia, ofiary i odpusty.
Jesteśmy zgromadzeniem bezhabitowym. Nosimy strój świecki, realizując w ten sposób powołanie do życia ukrytego przed światem, aby tym owocniej apostołować w różnych środowiskach. W habit ubieramy tylko swoje serca.

Jesteśmy zgromadzeniem zatwierdzonym przez Stolicę Apostolską, na prawie papieskim.
Żyjemy według Reguły i Życia Braci i Sióstr Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka z Asyżu.