Odpusty. Odkryć skarb na nowo.

Jasna Góra - facebook_Moment-2
Z MARYJĄ – Z CZYŚĆCA DO NIEBA!
Maj 5, 2021
trasy-jasna-gora-5_Moment
12/13 VI – Transmisja na żywo
Czerwiec 12, 2021
Zobacz wszystkie

Odpusty. Odkryć skarb na nowo.

mockups-design.com

mockups-design.com

Nowa publikacja – wkrótce do nabycia w Zgromadzeniu, w Centrum APDC i w księgarniach.
Format: 120 x 180 mm; stron: 216; oprawa: miękka

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

GRZECH I ODKUPIENIE CZŁOWIEKA
Człowiek: stworzony, grzeszny, zbawiony
Dar wolnej woli
Łaska jako odpowiedź Boga na grzech człowieka
Łaska pojednania
Grzech i jego skutki
Grzech śmiertelny
Grzech powszedni
Skutki grzechu: wina, kara wieczna, kara doczesna
Grzech a wspólnota ludzka

ŁASKA ODPUSTU
Odkryć skarb
Skąd wzięły się odpusty? Tło historyczne
Kryzys praktyk odpustowych
Znaczenie odpustu dla życia duchowego
Rodzaje odpustów
Kto udziela odpustów?
Czym jest skarbiec zasług?
Adresaci odpustów
Odpusty a czyściec
Jak zyskiwać odpusty?
Odpusty częściowe a skrucha serca

WARUNKI ZYSKIWANIA ODPUSTÓW
Warunki zyskiwania odpustów częściowych i zupełnych
Warunki dodatkowe związane z uzyskaniem odpustu
zupełnego
Warunki odpustu w sytuacji zwyczajnej
Warunki odpustu w sytuacji nadzwyczajnej

OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE NADANIA ODPUSTÓW
Ogólne nadania odpustów
Szczegółowe nadania odpustów
Odpusty częściowe
Odpusty zupełne
Odpusty zupełne tylko dla wiernych w Polsce
Zakończenie

DODATEK:
NAUCZANIE KOŚCIOŁA O ODPUSTACH
AKTY, HYMNY I MODLITWY Z NADANIAMI ODPUSTOWYMI