Odpusty w Wielkim Tygodniu

imag1749
Ewangelia na dachach
Luty 15, 2017
scan-zmartwychwstanie-1
Wielkanoc 2017
Kwiecień 15, 2017
Zobacz wszystkie

Odpusty w Wielkim Tygodniu

smierc-na-krzyzu

W Wielkim Poście mamy możliwość zyskania odpustów zupełnych, które są nadane do nabożeństw ściśle związanych z tym okresem liturgicznym w Kościele katolickim.

Odpustu zupełnego udziela się wiernemu, który:

  • Wielki Czwartek w czasie uroczystego wystawienia Najświętszego Sakramentu po Mszy Wieczerzy Pańskiej pobożnie odmówi strofy hymnu „Przed tak wielkim Sakramentem” – zazwyczaj jest on śpiewany przez wspólnotę wiernych w każdym parafialnym kościele,
  • w jakikolwiek piątek Wielkiego Postu, także w Wielki Piątek, po Komunii św. pobożnie odmówi modlitwę: „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu” przed wizerunkiem Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego,

Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem i z największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w moje serce najwyższe uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy. Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, dobry Jezu, co już prorok Dawid włożył w Twoje usta: „Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje” (Ps 22, 17-18),

  • pobożnie będzie uczestniczyć w adoracji Krzyża w czasie uroczystej celebracji Pamiątki Męki i Śmierci Pana w Wielki Piątek: albo sam odprawi nabożeństwo Drogi Krzyżowej, albo zjednoczy się pobożnie z nabożeństwem Drogi Krzyżowej sprawowanym przez Papieża i bezpośrednio przekazywanym za pomocą środków masowego przekazu (radio, telewizja, Internet),
  • Wielką Sobotę w czasie Wigilii Paschalnej odnowi przyrzeczenia chrzcielne.
  • Wielką Niedzielę, czyli w Wielkanoc pobożnie przyjmie błogosławieństwo udzielone przez Papieża „Urbi et orbi” (Miastu i światu)  – transmitowane przez środki masowego przekazu.

Należy przy tym pamiętać o wypełnieniu warunków koniecznych do zyskania odpustu zupełnego:

  1. stan łaski uświęcającej (przystąpienie do Spowiedzi św.),
  2. brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu – nawet powszedniego,
  3. przyjęcie Komunii św.,
  4. modlitwa w intencjach papieskich – np. Ojcze naszZdrowaś Maryjo.

Odpust zupełny możemy zyskać dla siebie lub ofiarować go zmarłym cierpiącym w czyśćcu.