Rozeznawanie

Wiele jest dróg, ale jedna twoja…

Pan Bóg, w swojej Opatrzności, dla każdego człowieka przewidział konkretne powołanie. Naszym zadaniem jest je odkryć, ucieszyć się nim i realizować w czasie ziemskiego życia według woli Bożej.

Niby to tak prosto brzmi, ale w rzeczywistości dla wielu młodych ludzi stanowi niemały problem. Rozeznanie, zgodnej z Bożym zamysłem, drogi powołania, nie jest łatwe i często jest przyczyną dotkliwych, wewnętrznych rozterek. Mamy więc nadzieję, że to opracowanie stanie się jakąś formą podpowiedzi, ułatwiającej rozeznanie powołania do życia całkowicie oddanego Panu Bogu.