Siostry Zjednoczone

Kim są Siostry Zjednoczone?

Struktua naszego Zgromadzenia od 2 maja 2009, czyli od chwili od trzymania zgody ze Stolicy Apostolskiej na odrodzenie Sióstr Zjednoczonych, jest dwuczłonowa. Pierwszym z nich są Siostry Życia Wspólnego, czyli Siostry żyjące we wspólnotach zakonnych. Natomiast Siostry Zjednoczone stanowią drugi człon Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych. Żyją one i pracują we własnych domach i środowiskach w całkowitym ukryciu, nie wyjawiając nikomu (nawet najbliższym osobom), że swoje  życie poświęciły Panu Bogu, składając śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.