Zgłoszenie

KARTA CZŁONKOWSKA*
Młodzieżowe Dzieło Pomocy dla Czyśćca

Imię i nazwisko *

Data urodzenia *

Adres email *

Telefon *

Stan (panna, kawaler)*

Zawód (uczeń, student, itp.) *

Parafia *

Diecezja *

Dokładny adres zamieszkania *

Przynależność do wspólnot kościelnych np . Trzeci Zakon,
Żywy Różaniec i inne*

Data i miejsce wypełnienia wniosku